Domòtica, la casa optimitzada

Tecnologia i innovació al servei de la millor habitabilitat

Domotica
Un sistema domòtic integra i administra els fluxos d’informació i recursos a través de tecnologies de la informació i la comunicació aplicades de forma integral en l’arquitectura amb un disseny i gestió intel·ligents, amb l’objectiu de brindar confort, comunicació remota i gestionar un ús racional de l’energia.
El terme domòtica significa domo-: Casa, i també cúpula, volta i tica: automàtic “que funciona per si mateix” i expressa el concepte d’un sistema automàtic integral i centralitzat per a abastar la llar completa.

Els sistemes domòtics recullen informació provinent d’un conjunt de sensors -entrades- per processar-la i emetre ordres a un conjunt d’actuadors -sortides-; el sistema pot accedir i interactuar amb xarxes exteriors de comunicació i informació. La domòtica permet donar resposta a les noves tendències de la nostra forma de vida, facilitant el disseny d’habitatges polifuncionals i flexibles.

El sector de la domòtica en l’actualitat ofereix una gamma consolidada de productes i protocols de comunicació. La innovació tecnològica permanent permet oferir més funcionalitats a menor cost, una usabilitat millorada i sistemes d’instal·lació simplificats. En definitiva, l’oferta és millor i de més qualitat, i la seva utilització és ara més intuïtiva i perfectament manejable per tots els usuaris. El sistema administra les comunicacions, la gestió de l’energia, els elements de confort i accessibilitat, i la seguretat optimitzant a través de sinergies, com apagar l’interruptor dels llums i tancar les finestres d’una habitació buida per millorar el consum de la calefacció i estalviar energia.

La xarxa de control del sistema domòtic s’integra amb la xarxa d’energia elèctrica i es coordina amb la resta de xarxes amb les que tingui relació: telefonia, televisió i tecnologies de la informació, complint amb les regles d’instal·lació aplicables a cadascuna de elles. Les diferents xarxes coexisteixen en la instal·lació d’un habitatge o edifici. La instal·lació interior elèctrica i la xarxa de control del sistema domòtic estan regulades pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). En particular, la xarxa de control del sistema domòtic està regulada per la instrucció ITC-BT-51 Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a habitatges i edificis.

Què aporta la Domòtica?

Contribueix a millorar la qualitat de vida de l’usuari

Intevall le ofrece asistencia e instalación de sistemas domóticos que le permiten un control total de la calefacción y la refrigeración de forma optimizada con los cerramientos de su vivienda, los sistemas de protección solar y control de apertura de ventanas y sistemas de ventilación. Entre las características de nuestros sistemas destacan las siguientes ventajas:

Gestiona intel·ligentment la il·luminació, climatització, aigua calenta sanitària, el reg, els electrodomèstics, etc., aprofitant millor els recursos naturals, utilitzant les tarifes horàries de menor cost, i reduint així la factura energètica. A més, mitjançant el monitoratge de consums, s’obté la informació necessària per modificar els hàbits i augmentar l’estalvi i l’eficiència.

És possible garantir que tots els llums de l’habitatge estiguin apagats i que la temperatura de referència de la climatització estigui en mode estalvi quan no hi hagi ningú a la casa. En anar a dormir s’automatitza l’apagada de llums i persianes i el canvi a la temperatura de referència per a la nit. La detecció de presència o no en cada zona de l’habitatge pot activar altres polítiques d’estalvi.
Monitoritzant el consum energètic és possible conèixer quant costa cada acció o decisió que prenguem, per consolidar -o reconsiderar- els hàbits..

El control domòtic de la il·luminació i climatització controla la gestió del 70% del consum energètic. En conjunt els sistemes domòtics permeten estalviar entre un 15% i un 25% de la factura del consum energètic de la seva llar.

Facilita el maneig dels elements de la llar a les persones amb discapacitats de la manera que més s’ajusti a les seves necessitats, a més d’oferir serveis de teleassistència per a aquells que ho necessitin.

S’assegura mitjançant la vigilància automàtica de persones, animals i béns, així com d’incidències i avaries. S’utilitzen controls d’intrusió, tancament automàtic de totes les obertures, simulació dinàmica de presència, façanes dinàmiques, càmeres de vigilància, alarmes personals, i a través d’alarmes tècniques que permeten detectar incendis, fuites de gas, inundacions d’aigua, fallades del subministrament elèctric , etc. convertint l’habitatge en una llar més segura a través de la gestió de dispositius. La domòtica permet obrir, tancar, apagar, encendre, regular els electrodomèstics, la climatització, ventilació, il·luminació natural i artificial, persianes, tendals, portes, cortines, reg, etc. A més gestiona el subministrament d’aigua, gas i electricitat.
Mitjançant el control i supervisió remot de l’habitatge a través del seu ordinador o telèfon, que permet la recepció d’avisos d’anomalies i informació del funcionament d’equips i instal·lacions. La instal·lació domòtica permet la transmissió de veu i dades, incloent-hi textos, imatges, sons – multimèdia – amb xarxes locals LAN i compartint accés a Internet; recursos i intercanvi entre tots els dispositius, accés a nous serveis de telefonia IP, televisió digital, per cable, diagnòstic remot, videoconferències, tele-assistència. A més, la domòtica facilita la introducció d’infraestructures i la creació d’escenaris que es complementen amb els avenços en la Societat de la Informació.
Amb capacitat d’incorporar el tele-manteniment dels equips.
La domòtica augmenta les prestacións que ofereixen confort. Permet noves configuracions amb l’ús d’escenes configurables que, amb només una sola acció, estableixen l’estat de llums, regulacions de persianes i temperatura, obtenint una ambientació concreta definida pel mateix usuari: escena relaxació, escena bon dia, escena bona nit, escena arribo a casa, escena surto de casa, escena cinema … són tan sols alguns exemples. Els apagats generals o parcials permeten amb un sol clic apagar els llums de la casa i baixar les persianes de tota la casa, d’una zona o d’una habitació. Les programacions horàries permeten definir per a cada dia de la setmana la temperatura desitjada en els diferents trams horaris; també poden realitzar una funció despertador, aixecant de mica en mica les persianes, escalfant una habitació i bany, horari de reg, horari d’obrir i tancar llums exteriors. etc. A la nit, si els usuaris tenen necessitat de llevar-se per anar al bany o a la cuina, els sensors de moviment detecten la seva presència i es regulen automàticament els llums al 15% per evitar haver de buscar polsadors i que massa llum els pugui molestar.
Descansar i divertir-se amb ràdio, televisió, multi-room, cinema a casa, videojocs, captura, tractament i distribució d’imatges fixes (foto) i dinàmiques (vídeo) i de so (música) dins i fora de la casa, a través de Internet, etc.
Actuar en la sanitat mitjançant assistència sanitària, consultoria sobre alimentació i dieta, telecontrol i
alarmes de salut, medicina monitoritzada, atenció mèdica, etc.

Comprar i vendre mitjançant la telecompra, televenda, tele-reserva, des de la casa, etc. Finances: Gestió dels diners i els comptes bancaris mitjançant la tele-banca, consultoria financera.
Realitzar formació contínua mitjançant el tele-ensenyament, cursos a distància.
Treballar total o parcialmente desde el hogar, posibilidad viable para ciertas profesiones.

Gestiones múltiples con la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma y el Municipio, voto
electrónico, etc.
Visita virtual, accés i consulta a museus, biblioteques, llibres, diaris, informació meteorològica, etc. I totes les possibles idees que la creativitat i la innovació puguin aportar.
La bidireccionalitat és una de les característiques més destacables de la domòtica i un dels seus elements més innovadors. Les noves funcions de casa nostra es poden controlar amb polsadors convencionals, botoneres, pantalles tàctils, telèfons mòbils, tablets i televisors. Les noves tecnologies i Internet formen part natural de la domòtica i es converteixen en eines intuïtives i pràctiques. Fins i tot el reconeixement de veu o de moviments corporals pot esdevenir un canal de comunicació amb la nostra casa. Amb tots aquests elements la casa pot interactuar amb les persones mitjançant els elements domòtics de la instal·lació, missatges de text, correus electrònics i trucades de veu.
El servei de postvenda d’Intevall garanteix el perfecte manteniment de tots els sistemes instal·lats, assegurant la vida útil dels equips i la seva actualització per contribuir a augmentar la qualitat de vida, fa més versàtil les prestacions de l’habitatge i personalitzar les condicions ambientals amb configuracions predefinides. La domòtica s’ha transformat en una solució de futur en el present.Sistemes de Gestió d’Edificis

Regulació i automatització per a l’eficiència energètica

Funcions de
regulació automàtica

· Regulació de calefacció i refrigeració.

· Regulació de la ventilació i l’aire condicionat.

· Control d’il·luminació.

· Control de persianes.

Automatització i
Serveis control d’edificis

· Adaptació centralitzada del sistema d’automatització d’habitatges i edificis a les necessitats de l’usuari, per exemple programes horaris, punts de consigna, etc.

· Optimització centralitzada del sistema d’automatització d’habitatges i edificis, per exemple ajust de reguladors, punts de consigna, etc.

Gestió tècnica d’edificis amb funcions d’eficiència energètica

· Detecció de fallades dels edificis i els seus sistemes tècnics i prestació de suport per al diagnòstic d’aquests errors.

· Presentació de la informació sobre el consum d’energia, condicions interiors i possibilitats de millora.


Inmótica, la automatización de edificios terciarios

Gestió i optimització integral d’edificis complexos

La immòtica és el conjunt de tecnologies aplicades al control i l’automatització intel·ligent d’edificis no destinats a habitatge, com hotels, centres comercials, escoles, universitats, hospitals i tots els edificis terciaris, permetent una gestió eficient de l’ús de l’energia, a més de aportar seguretat, confort, i comunicació entre l’usuari i el sistema. La inmòtica integra la domòtica interna dins d’una estructura en xarxa.

Intevall aplica sistemes de gestió per a les instal·lacions de climatització i més de controlar les seves unitats d’aire condicionat, assessora i executa sistemes de gestió d’edificis -BMS Building Managemet System- que controlen i supervisen tots els dispositius instal·lats a l’edifici ja sigui de petita o alta complexitat i escala. La implementació d’aquests sistemes permet monitoritzar, controlar i supervisar qualsevol equip o dispositiu instal·lat a l’edifici: bombes, climatitzadors, refredadores, dipòsits d’ACS, panells solars, recuperadors, lluminàries, vàlvules, sondes de temperatura, variadors, contactors, etc. Tot això s’aconsegueix des d’un sistema de gestió intel·ligent, afegint mòduls de control per incloure senyals digitals i analògiques per personalitzar la casuística de cada obra arquitectònica.

La centralització del control de l’edifici es realitza des d’un únic ordinador amb una navegació i programació a mida, on s’inclouen plànols de planta i instal·lacions, esquemes elèctrics, hidràulics, fotos, etc. En aconseguir una integració de tots els dispositius de la instal·lació es potencia en l’estalvi energètic i s’optimitza la gestió energètica de l’edifici, atenent a diferents temperatures exteriors, planificació de consums, maximitzant així els rendiments.

Els equips i sistemes d’automatització i control d’edificis -BAC, Buliding Automation and Controls- proporcionen funcions de control efectives per a les aplicacions des calefacció, ventilació, refrigeració fins aigua calenta i il·luminació d’instal·lacions de mitja i alta complexitat i escala. Això condueix a una major eficiència energètica i operacional. Permet configurar funcions i rutines d’estalvi d’energia complexes i integrades, basades en l’ús real de l’edifici, depenent de les necessitats especifiques de l’usuari, per tal d’evitar un consum d’energia i unes emissions de CO2 innecessaris.

Les funcions de la gestió tècnica d’edificis – TBM, com a part de la gestió d’edificis – BMS, Building Management System- proporcionen informació sobre el funcionament, el manteniment, els serveis i la gestió d’edificis; especialment per a la gestió de l’energia, capacitat de mesurament de registre de tendències, i de generació d’alarmes. A més permeten diagnosticar el consum d’energia innecessari.

La gestió de l’energia és una condició que possibilita documentar, regular i supervisar els consums per a la seva optimització, a través de la determinació i execució d’accions correctives i preventives que millorin l’eficiència energètica dels edificis.


El Protocol per al control d’habitatges i edificis

KNX, l’estàndard obert internacional sota norma europea


Intevall és soci certificat de KNX, l’únic protocol internacional aprovat pel control d’habitatges i edificis que compleix amb els requisits de les normes europees EN 50090 (CENELEC) i EN 13321 (CEN) així com amb la norma internacional ISO / IEC 14543- 3 (ISO i IEC).

Els principals fabricants de dispositius domòtics de control permeten supervisar i controlar qualsevol sistema amb el protocol de comunicacions KNX, fent fàcil i senzilla la integració domòtica amb la màxima eficiència energètica. Això assegura una evolució sostenible pel que fa a innovació i nous productes i al manteniment de les instal·lacions existents i el servei postvenda.

Per a transferir dades de control entre tots els components de gestió d’un habitatge o edifici és necessari un sistema que elimini els problemes que presenten els dispositius aïllats, assegurant-se un llenguatge comú d’intercanvi per a diferents productes de diferents fabricants.
L’estàndard KNX està basat en més de 24 anys d’experiència en el mercat i en els sistemes predecessors de KNX: EHS i BatiBUS sobre la base de EIB -European Installation Bus- La capacitat multimèdia de KNX permet transmetre senyals per cable dedicat -BUS, power Line, RF i aviat senyals infraroges- La velocitat de transmissió és de tan sols 9.600 bps mentre que les longituds màximes de bus, sense incloure un router o repetidor, poden arribar teòricament fins a 1.000 metres. L’eina de programació dedicada és l’ETS -Engineering Tool Software-.

Més informació a KNX Espanya


Controls Intel·ligents

Precisió i flexibilitat al servei de l’eficiència

Intevall instal·la un àmplia gamma de controls intel·ligents per als seus equips de climatització, refrigeració i aigua calenta sanitària ACS. Aquests controls ofereixen a propietaris i usuaris finals una gestió fàcil i optimitzada
de les seves instal·lacions i edificis. Obtenint també la supervisió de dades vitals pel que fa a rendiments operacionals i despeses de funcionament en els sistemes de climatització de qualsevol mida i complexitat.

La màxima eficiència exigeix el màxim control en tots i cadascun dels paràmetres de funcionament de les unitats. Hi ha eines per aconseguir aquest fi com són el monitoratge continu de la instal·lació per el nostre personal especialitzat, el manteniment preventiu o la predicció avançada d’avaries per poder donar una resposta ràpida en cas de fallada. L’ús del protocol obert KNX possibilita integrar les unitats en sistemes de control de diferents fabricants.

Un sistema de climatització funcionarà tan eficientment com li ho permeti el seu sistema de control. La importància de controls precisos i fàcils d’usar és igual de rellevant tant en aplicacions residencials com en instal·lacions d’edificis comercials de grans dimensions.
En edificis amb múltiples unitats d’aire condicionat que funcionaran durant moltes hores al llarg del dia, l’eficiència del sistema de control juga un paper primordial en la recerca de menor consum d’energia. Els controls intel·ligents ofereixen:

– Simplicitat d’ús per a l’usuari final.
– Optimització de la regulació dels sistemes de climatització.
– Màxim rendiment i confort.
– Reducció i limitació del consum d’energia i els costos de funcionament.
– Facilitat d’instal·lació i integració.

La passarel·la KNX Daikin permet la total compatibilitat dels equips domèstics, comercials i industrials. Possibiliten dins dels sistemes domòtics un protocol de comunicació compatible perquè es pugui enviar i rebre, de forma més precisa, ordres, dades, informació, etc. les noves passarel·les KNX amplien les possibilitats de connectivitat i integració. Entre els seus avantatges destaquen:

– La instal·lació i la configuració són molt més senzilles per l’integrador.
– KNX disposa d’una àmplia gamma de dispositius enfocats a donar solucions genèriques com ara per al control de persianes, llums, climatització, seguretat, etc.
– Monitoritza i controla les unitats de clima domèstic mitjançant una connexió directa.


Dispositius de Control Intel·ligent

Aplicació online sobre smartphone amb control Wifi residencial
– Interfície més intuïtiva.
– Integració amb productes i serveis web de múltiples fabricants.
– Administració d’energia.
– Zonificació i gestió de diferents unitats.

Nou control centralitzat per a comerços sobre Tablet amb aplicació Android, capaç de controlar fins a 32 unitats interiors compatible amb sistemes VRV.
– Monitorització, control remot i multisite.
– Gestor energètic amb operació automàtica amb funcions d’estalvi d’energia. .
– Direcció de flux d’aire i velocitat de ventilador, temperatura del local, senyals d’avaria i filtres.
– Programació setmanal, parada d’emergència, restricció de temperatura per unitat i manera.

Permet un control i supervisió fàcil i detallada dels sistemes de climatització fins a 64 unitats interiors. És un sistema de gestió centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5,7″ 5,7″ proveït d’una interfície per a l’usuari senzill i intuïtiu. tot això aconsegueix un fàcil control i supervisió de les unitats de climatització, de forma individual, per zones o de tota la instal·lació. la seva elecció és perfecta per a tot tipus d’instal·lacions de petita i mitjana grandària. Entre les seves principals característiques destaca:
– Control i supervisió individualitzat de cada paràmetre de les unitats interiors: marxa / atur, estat, error, consigna, mode, temperatura, velocitat del ventilador i senyal de filtre.
– Grups de control configurables per l’usuari.
– Configuració per canvis automàtics fred / calor, fins i tot per VRV.
– Temperatura mínima nocturna de l’edifici.
– Restricció individualitzada de controls locals: marxa / atur, fred / calor, punt de consigna.
– Accés a la pantalla i menú per contrasenya.
– Control de recuperadors entàlpics Vam.
– Integració amb central d’incendis.
– A punt per servei aCnss.
– Possibilitat de monitoritzar i controlar altres elements com extractors, lluminàries, filtres, bombes, mitjançant entrades / sortides digitals.
La nova solució per controlar i gestionar fins a 512 unitats interiors, un potent sistema de gestió centralitzada específicament dissenyat i optimitzat per a unitats VRV, capaç de controlar i supervisar els 20 paràmetres de fins a 512 unitats interiors a través d’una pantalla tàctil mural que permet gestionar totes les unitats directament o bé via navegador d’Internet. També és possible gestionar instal·lacions tècniques de l’edifici. Entre les seves principals característiques destaquen:
– Control i supervisió individual / grup de cada paràmetre de les unitats interiors.
– Possibilitat de navegació visual específica on s’inclouen plànols amb la ubicació d’unitats interiors i exteriors, esquemes de principis, línies frigorífiques, elements BMS.
– Possibilitat de control total de la instal·lació – BMS: mitjançant integració d’entrades / sortides digitals / analògiques.
– Control via web.
– Usuaris protegits amb contrasenya.
– Grups de control configurables.
– Potent programació setmanal i anual.
– Canvis automàtics fred / calor, fins i tot per VRV bomba de calor.
– Històric d’estat i errors.
– Temperatura mínima nocturna de l’edifici.
– Restricció individualitzada de controls locals.
– Control de recuperadors entàlpics.
– Integració amb central d’incendis.
– Monitorització de consum elèctric de gas i aigua individualitzat.

Solucions a la teva mida.  Sol·licita pressupost aquí.