Servei Tècnic

La tranquil·litat del recolzament professional

Servicio Técnico Daikin
Disposem d’un gran equip d’assistència tècnica per poder donar resposta immediata a les necessitats i requeriments dels nostres clients per tal que les incidències dels seus equips siguin mínimes. Amb el suport de marques líders oferim servei tècnic oficial Daikin en els equips que comercialitzem.

Per assegurar el màxim gaudi dels seus equips comptem amb un servei de manteniment que ofereix tot la nostra experiència en el sector comercial i industrial aplicada també a les necessitats dels nostres clients domèstics en instal·lacions per a la llar.

Manteniment Integral

Gestió permanent de les operacions del teu negoci

Servicio Técnico Daikin
Intevall ofereix el servei de manteniment integral d’instal·lacions d’aire condicionat, calefacció, ventilació i aigua calenta. Brindem suport per a la gestió sostenible dels recursos invertits d’acord al manual d’ús de l’edifici i a les normatives d’obligat compliment.

Optimitzem el funcionament de les instal·lacions

Acompanyem als nostres clients realitzant el Manteniment Preventiu d’equips, conductes i canonades, per a la conservació i reparació de possibles incidències. Control de l’impacte ambiental que es pogués generar amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament i l’eficiència energètica.
Tot això en compliment amb el CTE, Codi Tècnic de l’Edificació, i el RITE, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

El manteniment integral redueix costos i evita despeses imprevistes

El manteniment permanent és tan important com el correcte disseny de la instal·lació d’un sistema de climatització o refrigeració. El manteniment optimitza el funcionament, obté un notable estalvi de costos i temps d’incidències. Per optimitzar li procés es realitza:Manteniment preventiu

Realitzem el control i la supervisió de l’estat de tota la instal·lació, planifiquem, recanvis, neteges i actualitzacions. Aquestes tasques es gestionen en un Pla de Manteniment que pren el registre de l’historial dels treballs realitzats. S’analitzen els paràmetres de funcionament del sistema per anticipar errors i incidències.

Manteniment legal i tècnic

L’actualització al compliment de noves normatives en matèria d’eficiència energètica i condicions de les instal·lacions i el seu ús correcte i segur. En compliment amb el CTE, Codi Tècnic de l’Edificació, i el RITE, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

Manteniment correctiu

Realitzem tasques periòdiques de conservació i seguiment de l’estat de les peces claus. La neteja dels equips i els components, la lubricació als mecanismes i la revisió i canvis de filtres d’acord al Pla de Manteniment i en el cas d’incidències la reparació de fallades i recanvi de peces danyades.Contractes de manteniment

tienda-impulso
Intevall t’ofereix Contractes de Manteniment Anuals que et permeten una gestió més eficient i una reducció de costos davant de possibles incidències. Personalitzem la nostra proposta a cada cas específic, per oferir la millor solució a qualsevol mida i complexitat de la instal·lació ja sigui domèstica, comercial o industrial.

– Visita anual de manteniment preventiu
– Atenció telefònica preferent per a clients
– Servei Oficial de les marques líders
– Inclou el desplaçament, la mà d’obra i els recanvis
– Assistència al personal de manteniment

– Neteja i desinfecció d’intercanviadors interns i externs.
– Neteja, drenatge, i desinfecció de circuits d’evacuació i desguassos.
– Revisió i neteja d’el o els filtres d’aire i d’aigua.
– Ajust dels contactes elèctrics de força i control.
– Neteja i ajust de les plaques electròniques.
– Ajust d’elements mòbils, revisió de vibracions.
– Equilibrat de motors, ventiladors i / o bombes.
– Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic.
– Revisió del sistema de control automàtic i comandament a distància.
– Neteja i revisió de sistema de distribució d’aire.
– Revisió visual de l’estat de corrosió de l’equip.
– Control del diferencial de temperatura de refrigerant a l’evaporador.
– Control del diferencial de temperatura de refrigerant en el condensador.
– Control del diferencial de temperatura de l’aire en l’evaporador, salt tèrmic.
– Control del diferencial de temperatura de l’aire al condensador, salt tèrmic.
– Control del diferencial de pressió en l’evaporador – excés de salt tèrmic.
– Control del diferencial de pressió en el condensador – excés de salt tèrmic.
– Col·locació de manòmetres per a la detecció de possibles avaries.

El manteniment d’Intevall et brinda garantia de tranquil·litat

Treballem amb l’objectiu d’allargar la vida útil dels equips i mantenir les condicions de confort en òptimes condicions. Així assegurem uns baixos costos de manteniment evitant ensurts i despeses imprevistes.

Solucions a mida.  Sol·licita pressupost aquí.